021-88534193

کیسه زرین شمالکیسه زرین شمال

آلبومهای جدید

آخرین اخبار

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران: ایران و هند در پرتو همکاریهای مشترک

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران: ایران و هند در پرتو همکاریهای مشترک 1395/10/5

  محمدمهدی رئیس زاده- دبیرکل انجمن صنایع نساجی- از انعقاد تفاهم نامه همکاری با اتحادیه…

مالیات سال 95 اصناف افزایش نمی یابد

مالیات سال 95 اصناف افزایش نمی یابد 1395/10/5

  رئیس سازمان امور مالیاتی: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد تلاش می کنیم، مالیات اصناف…

ارتباط با ما


کیسه زرین شمال
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع